tel. 0172-722099
tel. 0172-722099
Decubitus en Incontinentie

Decubitus en Incontinentie

Juist bij decubitus en incontinentie is het advies voor eten en drinken van groot belang! Maak contact met een van onze webdiëtisten voor adsvies op maat!

Wat is decubitus
Decubitus is de beschadiging van weefsels ten gevolge van lokale inwerking van druk- en of schuifkrachten. Meestal ontwikkelt decubitus zich op plaatsen waar het bot vlak onder de huid ligt, zoals hielen, stuit, wervels, schouderbladen en oren.

Decubitus komt bij alle leeftijdsgroepen voor.

De mate van aanwezigheid van decubitus is een graadmeter voor de kwaliteit van zorg. Een decubitusprotocol verschaft duidelijkheid over wie wat doet binnen een zorginstelling.

Vochtheidsletsel is ‘gewone decubitus'. Vochtletsel bij bedlegerige incontinentiepatienten is in bijna alle gevallen door goede zorg te vermijden. 

Wat is incontinentie?
Incontinentie is ongewild verlies van urine en/of ontlasting. Het is geen ziekte op zich, maar het kan wel onderdeel van een ziektebeeld zijn

Incontinentie van urine komt veel meer voor dan incontinentie van ontlasting.

Incontinentie is vooral bij ouderen is een veel voorkomend probleem. Niet alleen bewoners van verpleeghuizen of verzorgingshuizen hebben last van incontinentie; van de patiënten, die vijf jaar geleden zijn geopereerd aan prostaatkanker is nog steeds 33% incontinent voor urine en kampt 9% met ontlastingsverlies.

Update voorjaar 2017

 

Decubitus en Incontinentie

Decubitus en Incontinentie

Juist bij decubitus en incontinentie is het advies voor eten en drinken van groot belang! Maak contact met een van onze webdiëtisten voor adsvies op maat!

Wat is decubitus
Decubitus is de beschadiging van weefsels ten gevolge van lokale inwerking van druk- en of schuifkrachten. Meestal ontwikkelt decubitus zich op plaatsen waar het bot vlak onder de huid ligt, zoals hielen, stuit, wervels, schouderbladen en oren.

Decubitus komt bij alle leeftijdsgroepen voor.

De mate van aanwezigheid van decubitus is een graadmeter voor de kwaliteit van zorg. Een decubitusprotocol verschaft duidelijkheid over wie wat doet binnen een zorginstelling.

Vochtheidsletsel is ‘gewone decubitus'. Vochtletsel bij bedlegerige incontinentiepatienten is in bijna alle gevallen door goede zorg te vermijden. 

Wat is incontinentie?
Incontinentie is ongewild verlies van urine en/of ontlasting. Het is geen ziekte op zich, maar het kan wel onderdeel van een ziektebeeld zijn

Incontinentie van urine komt veel meer voor dan incontinentie van ontlasting.

Incontinentie is vooral bij ouderen is een veel voorkomend probleem. Niet alleen bewoners van verpleeghuizen of verzorgingshuizen hebben last van incontinentie; van de patiënten, die vijf jaar geleden zijn geopereerd aan prostaatkanker is nog steeds 33% incontinent voor urine en kampt 9% met ontlastingsverlies.

Update voorjaar 2017